Muži a alkoholizmus

Pitie alkoholu je dnes považované (a nie len u muža) za „spoločenskú povinnosť“. Spoločnosť to vníma, ale nikto sa nad tým nepozastavuje. Na druhú stranu, ten čo to nezvládne je v spoločnosťou často odsudzovaný.

V kolektíve mužov, ten čo nepije alkohol je menej vítaný, jeho spoločenská rola je oslabená a dokonca v niektorých prípadoch je zosmiešňovaný.

Veľa mužov pije pre svoju prácu. Dá sa dokonca s určitou dávkou nadhľadu povedať, že niektoré zamestnania sú predurčené k zvyšnej miere konzumácie alkoholu. Sú to jednak povolania sprevádzané stresom, únavou, taktiež práce kde hrozí riziko pochybenia alebo veľká zodpovednosť – lekári, policajti, sudcovia atď.

Ďalšou oblasťou s veľkým výskytom ľudí závislých na alkoholezamestnania z menšími nárokmi na kvalifikáciu a vzdelanie, z čoho plynie aj slabé finančné ohodnotenie. To vedie, k tomu, že muž je často frustrovaný pri porovnávaní sa s okolím, následkom čoho častejšie siaha k alkoholu.

Na mieste je otázka čo odporučiť manželkám, partnerkám ale aj ostatným rodinným príslušníkom?

Asi ako pri každej závislosti aj tu platí: „buď ja alebo alkohol“. Dotyčný si musí zvoliť. Je jasné, že ľahko sa o tom píše a diskutuje, keď v tom človek nie je priamo zainteresovaný a netýkajú sa ho dôsledky v prípade, že sa muž rozhodne nesprávne a vyberie si alkohol.

Medzi jedny z hlavných dôvodov, prečo ženy často trpia v spoločný život s alkoholikom sú:

  • Deti by prišli o otca
  • Domácnosť by prišla o určitý zdroj financií
  • S predchádzajúcim bodom súvisí a hmotné zaistenie

Ak si však netrúfate na toto ultimátum z rôznych príčin, či už neschopnosti ho dodržať (chvíľu sa muž správa vzorne, ale po čase opäť skĺzne), alebo by ste sa s rozchodom dostali do neriediteľnej životnej situácie, alebo Vám záleží na danom človeku odporúča sa aby ste ho prinútili liečiť a snažila sa podporovať jeho záľuby a koníčky.

Najhoršou vecou akú môžete robiť je, že sa snažíte riešiť problémy vášho partnera vzniknuté vďaka alkoholu sami za (zháňať lekárske potvrdenia, riešiť priestupky na polícií, ospravedlňovať alkoholika na verejnosti, ..).