Čo ak alkoholik nie je ochotný prijať pomoc

Tak toto môže byť ozajstná výzva. Alkoholika nie je možné donútiť, aby prijal pomoc okrem výnimočných okolností, ako napríklad zatknutie pre dopravný priestupok, ktoré vyústi v súdom nariadenú liečbu. Avšak ak chcete niečo podniknúť na jeho záchranu, nemusíte čakať kým spadne až na úplné dno. Mnoho odborníkov na liečbu alkoholizmu navrhuje nasledovné kroky pri snahe pomôcť alkoholikov.   

Zastavte akékoľvek zakrývanie

Členovia rodiny sa často vyhovárajú na iných alebo sa pokúšajú chrániť alkoholikov od výsledkov ich pitia. Je dôležité zastaviť zakrývanie a zastieranie pre alkoholikov, aby na vlastnej koži pocítili následky svojho pitia.

Čas pre zásah

Najlepší čas pohovoriť si s alkoholikom je okamžite ako sa vyskytne  po problém s alkoholom, ako napríklad vážne rodinné hádky alebo nehody. Vyberte si čas, keď on alebo ona sú triezvy, a keď  máte možnosť porozprávať sa v súkromí a obidvaja ste kľudní .

Buďte konkrétny

Povedzte členom rodiny, že sa obávate o nadmerné pitie daného človeka. Používajte príklady, akým spôsobom pitie spôsobuje problémy, vrátane posledného incidentu.

Stanovte výsledky

Vysvetlite tomu, kto nadmerne užíva alkohol, aké kroky podniknete ak nebude ochotný prijať alebo zájsť si o pomoc. Neznamená to, že ho potrestáte, ale budete chrániť seba od jeho problémov. Môžete napríklad povedať, že s konkrétnou osobou odmietnete akúkoľvek spoločenskú aktivitu, kde bude podávaný alkohol, alebo že sa odsťahujete z domu. Avšak nehovorte žiadne vyhrážky, ktoré nie ste pripravený realizovať.

Získajte pomoc

 Zhromažďujte si informáciu o možnostiach liečby v predstihu. Ak je daná osoba ochotná získať pomoc, zavolajte a dohodnite si schôdzku s odborníkom hneď ako je to možné.

Obráťte sa na priateľa

Ak člen vašej rodiny neustále odmieta pomoc, požiadajte priateľa aby si s ním alebo s ňou prehovoril, pomocou krokov, ktoré sú pravé popisované. Priateľ ktorý je liečiaci alkoholik môže byť obzvlášť presvedčivý, ale aj hocijaká iná osoba, ktorá sa stará a neodsudzuje daného človeka môže pomôcť. Zásah viac ako jednej osoby, viac ako raz za čas, je často potrebná k tomu aby prehovorila alkoholika k vyhľadaniu pomoci.