História alkoholu

Alkohol sprevádza ľudstvo od dávnych čias. Mnoho storočí je známych niekoľko prírodných zdrojov alkoholu ako je napríklad ovocie alebo obilie. Alkohol sa z týchto prírodných zdrojov získava kvasením, pálením, varením alebo kombináciami týchto spôsobov. Najstaršie historické dôkazy o existencii piva pochádzajú spred viac ako 5 tisíc rokov.

Názov alkohol pochádza z arabčiny „al koh l“ znamená jemne rozptýlený. Stredovekí alchimisti ho začali používať pre jemné rozptýlené pary. Destiláty sa poznali od pradávna: v Starej Číne, v Japonsku - fermentovali ryžu a potom výťažok destilovali. Pitie vína bolo rozšírené v starovekom Egypte. Moorovia pripravovoli víno z ďatlí, Japonci z ryže, Indiáni vyrábajú víno pulque z agave, Vikingovia zase kvasili med a tak vznikla medovina, Inkovia vyrábali kukuričné víno čiča.   

S najväčšou pravdepodobnosťou objaviteľmi piva boli Sumerovia žijúci na území Mezopotámie v 4. - 3. tisícročí pred n. l. Vtedajšie pivo nazývali „kaš“, používali slad, ale nepoznali chmeľ, takže nahorklú chuť dodávali pivu opraženým chlebom v popole. Pivo spolu s datlovým vínom boli najstaršie alkoholické nápoje. O pive nájdeme zmienky aj v epose o Gilgamešovi. Pivo bolo súčasťou hodovných stolov vtedajších bohov. Pálenku vynašli až oveľa neskôr Arabi. 

Egypťania prebrali a zdokonalili sumerské skúsenosti s varením piva, vynašli červené pivo (farbené plodmi mandragory). Éra antiky neznamenala pre rozvoj piva priaznivé obdobie. Rozšírila sa výroba vína z hrozna. Víno neskôr Gréci a Rimania rozšírili do celej Európy. Jedinú výnimku tvorili starí Germáni, ktorí varili pivo a do medoviny pridávali chmeľ. Pivári boli aj Kelti, Vikingovia, starí Fíni a Angličania. Vikingovia sú vynálezcovia tzv. vymrazovania piva. Asi náhodou prišli na fakt, že v pive najprv zamrzne voda v podobe kryštálikov a alkohol nie, čo spôsobí vyššiu koncentráciu alkoholu v tekutom zostatku. Okolo roku 500 v Británii vedeli destilovať z medu medovinu.( podobne ako Slovania). 

Neskôr okolo roku 1000 v Itálii vedeli z vína destilovať brandy. Výrazný rozvoj piva nastal až v rannom stredoveku. Prvá písomná správa o varení piva pochádza z Pražskej vyšehradskej kapituly z roku 1088. Počiatky pestovania chmeľu sa viažu ku kláštorným záhradám. Pivo sa chmelilo v kláštoroch od 11. storočia. Ďalší prudký rozvoj je datovaný do obdobia zakladania miest - 13. stor., kedy k mestským výsadám patrilo právo variť pivo. Od roku 1295 sa varí pivo v Plzni. Stredoveké pivo sa podobalo tomu dnešnému len veľmi málo. Obsahovalo kvasinky a iné mechanické kúsky, čo spôsobilo, že bolo považované skôr za jedlo ako nápoj. 

Niektorí pivári sú verní tejto tradícii dodnes. Mestské právo variť pivo sa stalo v 16. storočí politickým problémom, ktorý Vladislav Jagelovský vyriešil udelením práva šľachte variť pivo na svojich panstvách. Stredná Európa je od novoveku vlasťou piva. Najmä Nemecko a Čechy sú kolískou stále nových druhov piva. Vplyv prohibície na znižovanie spotreby alkoholu Z histórie poznáme dve extrémne vývojové cesty spotreby alkoholických nápojov. 

Zatiaľ čo jednu z týchto krajností predstavuje prohibícia, čiže totálny zákaz výroby a spotreby alkoholu, je druhou krajnosťou v podstate neobmedzený rozvoj priemyslu alkoholických nápojov, vrátane významného dovozu tohto tovaru zo zahraničia. Ukazuje sa, že ani jeden z týchto extrémov nieje pre zdravý vývoj spoločnosti žiadúci. Prohibícia bola uzákonená v USA roku 1919. Obdobie prohibície v 33 štátoch USA sa definitívne skončilo v rokoch 1933-1935. Uvažovalo sa a podnes sa uvažuje, či sama prohibícia môže stačiť na vyriešenie problému alkoholizmu. 

Veď prohibičná vlna na prechodný čas zasiahla najskôr Island, Austráliu, potom vo vtedajšom ZSSR, Fínsko aj Nórsko. I keď pôvodná myšlienka bola dobrá a pre danú situáciu potrebná, vplyvom prohibície sa nekontrolovateľne rozšíril nelegálny obchod a pašovanie alkoholu. Dá sa povedať, že hlavne „vďaka“ prohibícii sa v Spojených štátoch rozšírila mafia, ktorá si práve obchodom a pašovaním alkoholu zaobstarávala svoje príjmy. Z uvedeného vyplýva, že žiadny zákaz, alebo požívanie alkoholu nezastaví jeho nadmerné konzumovanie. Ľudí, ktorí prepadli alkoholu nikto nedonúti zmeniť ich životný štýl.